Ubytování v rodinném prostředí, uprostřed jihomoravské krajiny.
  

Horní Věstonice – Pálava

Obec Horní Věstonice se rozkládá na úpatí Pálavských vrchů. Do katastru obce o rozloze 783 ha zasahuje i chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní rezervace Věstonická nádrž a malou částí také národní přírodní rezervace Děvín. Aktuálně zde žije zde 433 obyvatel.

Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud s tímto panstvím úzce spojen. V listině z roku 1336 se obec jmenuje Nové Věstonice – Novo-Wistanicz. O obci jako o Horních Věstonicích se poprvé píše až v roce 1414 v lichtenštejnském urbáři.

Roku 1769 byl v obci vystavěn a vysvěcen kostel sv. Rosalie, který o 84 let let později prošel důkladnou rekonstrukcí. Mezi chráněné památky je zapsána také budova fary z poslední čtvrtiny 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriana na návsi a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova.

V katastru obce se nacházejí pozůstatky nejméně známého třetího hradu na Pavlovských vrších – Neuhausu, Nového hradu. Hrad nechal postavit moravský markrabě Jan Jindřich v letech 1368 až 1376 na obranu zemské hranice a jako protiváhu sousednímu lichtenštejnskému majetku. V době rolex repliky hodinek válek se i on dostal do rukou Lichtenštejnů a pravděpodobně byl zničen za husitského tažení jižní Moravou v roce 1426.

Více informací o obci naleznete na www.horni-vestonice.cz.

 Autorem těchto fotografií je pan Jan Vaněček. http://jan-vanecek.webnode.cz/
 
 

Kulturní a sportovní akce obce Horní Věstonice v roce 2019

http://www.horni-vestonice.cz/kulturni-a-sportovni-akce-v-roce-2019

Dokumenty z našeho regionu

„Tajemství věstonických Venuší“

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10484229199-tajemstvi-vestonickych-venusi/31329838020

„Krajinou vína“

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11837614289-krajinou-vina/317299390080002-aurelius